Kalender


Ny Musik Nu - Göteborg Art Sounds presenterar Myriam Bleau, Skin of Their Light, Twice a Man

  • Var: Atalante, Övre Husargatan 1, 411 22 Göteborg
  • När: 28 oktober kl. 19:00

Kvällen den 28 oktober badar i klanger och bilder, en ljudmiljö att vila i och att långsamt bli en del av, där rörelsen stannar och där lyssnandet blir ett medskapande.


Kl 19:00
Från Kanada kommer tonsättaren och musikern Myriam Bleau med verket Soft Revolvers. Verket är en audiovisuell performance där fyra stycken skivspelare i både styr och styrs av musik- och ljusimpulser. Musikaliskt rör det sig mellan ett DJ-set och ljudkonst. Det här är nånting som bara måste upplevas på plats.

Kl 20:30
Skin of their Light tar sin utgångspunkt i naturens rytmer och flöden. I gruppen medverkar musiker, konstnärer och tonsättare från Tyskland, Frankrike och Australien.

Kl 22:00
Twice a Man har varit aktiva ända sedan början av 80-talet och har sedan dess gett ut ett stort antal album, skrivit musik för både teater, film och TV-spel. Musikaliskt rör det sig mellan synthmusik och mer ambienta tongångar. Under festivalen uppträder de med en ambientkonsert.

http://gas-festival.com/

Ny Musik Nu

Ny Musik Nu är ett samarbetsprojekt mellan Musikcentrum Väst och tio fria arrangörer* som syftar till att stärka genren Nutida/Experimentell musik samt synliggöra genrens möjligheter och utmaningar genom gemensamt kunskapsutbyte och nätverk.

I Ny Musik Nu kommer totalt 106 konserter att genomföras under projektperioden som sträcker sig mellan 1 juli till 31 december 2016.

* BrÖtz, Bunkerfesten, GAS-festivalen, Kartong Inn, Klubb Entra, Klubb Kom In, Koloni, Levande Musik, Torpåkra Ljudstation, Västerlanda Kultur och media.
Projektet genomförs med medel från Statens Musikverk

http://www.mcv.se/ny-musik-nu/