Kalender


Mikael Godée-Eve Beuvens Quartet

  • Var: Belgian Jazz Meeting, Ghent
  • När: 5 april kl. 19:00

Belgian Jazz Meeting är en internationell showcasefestival för professionellt verksamma inom jazzmusiken och dess scener som äger rum varannat år.
Svenske Mikael Godée och belgiska Eve Beuvens skriver båda egna kompositioner som tillsammans bildar en förvånansvärt homogen repertoar som rymmer en naturlig komplexitet. Kvartettens fyra medlemmar, där Magnus Bergström och Johan Birgenius är de återstående två, känner en ömsesidig tillit för varandra och de risker de därigenom kan ta skapar ett unikt flöde.