Kalender


Frödingkvartetten – "Mannen från Månen" [Smålandsstenar]

  • Var: Torghuset, Smålandsstenar
  • När: 14 november kl. 14:00

En föreställning om Gustaf Frödings märkliga liv.
Nationalskalden Gustaf Fröding blev bara 51 år och var ofta intagen på hospital för olika åkommor, bl.a. diabetes. Men trots tung medicinering var han mycket produktiv och skrev fantastiska verk som står sig än idag. I en text skriver han "Jag är egentligen från månen eller Jupiter och har av misstag kommit till jorden".