Kalender


Frödingkvartetten - Mannen från månen - en tillvarons utlänning [Kungshamn]

  • Var: Kungshamn, Smögengården
  • När: 22 september kl. 19:00

En musikdramatisk föreställning om Gustaf Frödings märkliga liv och författarskap. Musiken är dels nykomponerad av Sten Löfman och dels hämtad från vår visskatt. Här finns låtar från tidigt 1900-tal via Sven Ingvars 60-tal och Torgny Björks 70-tal till dagsaktuella Mando Diao. All musik är bearbetad och arrangerad för att lyfta innehållet och förstärka texterna. Gustaf Fröding (1860 - 1911) nationalskalden från Värmland är den poet som lever starkast i den svenska folksjälen och är, med sina självutlämnande, genomskådande och ofta roliga texter, ständigt aktuell. Gruppmedlemmar