Kalender


Flyglar finns dom?- Winterreise [Fässberg]

  • Var: Fässbergs kyrka
  • När: 19 februari kl. 18:00

Improvisationer kring Franz Schuberts odödliga, vackra verk, tolkade av två jazzmusiker.

Med lika delar respekt och lekfullhet närmar sig Anders Persson, piano och Thomas Gustafsson, sopransaxofon några av Franz Schuberts vackraste melodier hämtade ur hans odödliga sångcykler, Winterreise.

Den improvisationskonst som var i högsta grad levande under Schuberts tid återuppstår i dessa tolkningar; nu ur två samtida svenska jazzmusikers perspektiv. Men i fokus ligger alltid Franz Schuberts genialiska melodier.

Gruppmedlemmar

Anders Persson: piano
Thomas Gustafsson: soprano saxophone

Om Flyglar finns dom?

Flyglar, finns dom? är ett projekt som drivs av MCV (Musikcentrum väst), i samarbete med ABF och VG-regionen, där vi kartlägger flyglar i Västra Götaland för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda. Men också flyglar som är i bruk på ställen där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom projektet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang.

http://www.mcv.se/flyglar-finns-dom/