Kalender


Flyglar finns dom? - Joona Toivanen [Undenäs]

  • Var: Undenäsgården, Undenäs, Karlsborgs kommun
  • När: 16 november kl. 19:00

Trollbindande klanger med preparerat solopiano. Nordisk unik pianotriojazz

Om Flyglar finns dom?

Flyglar, finns dom? är ett projekt som drivs av MCV (Musikcentrum väst), i samarbete med ABF och VG-regionen, där vi kartlägger flyglar i Västra Götaland för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda. Men också flyglar som är i bruk på ställen där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom projektet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang.

http://www.mcv.se/flyglar-finns-dom/