Kalender


Flyglar finns dom? - I Underlandet [Götene]

  • Var: Sessionssalen, Centrumhuset Götene
  • När: 8 februari kl. 19:00

Folkmusik med en personlig utgångspunkt. Melodiskt och lekfullt med förkärlek för dramatiska strukturer och oväntade inslag.

Om Flyglar finns dom?

Flyglar, finns dom? är ett projekt som drivs av MCV (Musikcentrum väst), i samarbete med ABF och VG-regionen, där vi kartlägger flyglar i Västra Götaland för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda. Men också flyglar som är i bruk på ställen där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom projektet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang.

http://www.mcv.se/flyglar-finns-dom/