Kalender


Anders Hagberg – SPACES med konsten och rummet som medspelare [Göteborg]

  • Var: Göteborgs konstmuseum, Götaplatsen, Göteborg
  • När: 14 oktober kl. 18:00

En platsspecifik konsert med improvisationsmusiker från Högskolan för scen och musik under ledning av Anders Hagberg. Musiken kommer att framföras i olika rum med olika akustik på museet. Konserten utgår ifrån hur musik, rum och konst samspelar och hur de påverkar och förstärker varandra och har sin utgångspunkt i Hagbergs konstnärliga forskning, "Inner and Outer Spaces".