Om projektet


Om projektet

Flyglar, finns dom? är ett konsertkoncept som drivs av MCV (Musikcentrum Väst). I samarbete med ABF och VG-regionen har vi kartlagt och lokaliserat ungefär 200 flyglar i Västra Götaland för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda – men också flyglar som är i bruk på platser där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom konceptet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang.

Vi vill skapa ett möte mellan platsen som ger hus åt flygeln, orten och musiker i olika genrer. Tanken är också att samarbeten mellan flygelvärdar och MCV:s artister kommer att lyfta engagemanget både runt ett kulturarv och det nutida skapandet av musik i vår region. Projektet har fått kulturprojektstöd av Västra Götalandsregionen.