Flyglar, finns dom?


Flyglar, finns dom? är ett projekt som drivs av MCV (Musikcentrum väst), i samarbete med ABF och VG-regionen, där vi kartlägger flyglar i Västra Götaland för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda. Men också flyglar som är i bruk på ställen där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom projektet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang.

Aktuella konserter

RYMD

2 december kl. 18:00, Munkedal

 

Stafettkonsert - Fyra pianister tolkar julen

13 december, kl.19:30, Göteborg