Flyglar, finns dom?


Flyglar, finns dom? är ett projekt som drivs av MCV (Musikcentrum väst), i samarbete med ABF och VG-regionen, där vi kartlägger flyglar i Västra Götaland för att de ska komma fram i ljuset och spelas på. Framförallt de flyglar som står något bortglömda. Men också flyglar som är i bruk på ställen där vi kan skapa tillfällen för konserter och genom projektet belysa instrumenten i ett nytt sammanhang.

Aktuella konserter

RYMD

15 oktober kl. 18:00, Mölndal

 

Teresa Indebetou Band

21 oktober kl. 19:00, Mauritzberg, Hålanda

 

RYMD

2 december kl. 18:00, Munkedal