Ensemble Makadam


Kvartett som utmanar och kommenterar den klassiska och nutida traditionen med improvisation och lekfullhet.

Ensemble Makadam arbetar med att bryta upp och kommentera komponerade verk med improvisation och fragmentarisering. Genom att kombinera klassiska verk med planerade och oplanerade improvisationer, huller om buller, skapas nya former. Resultatet blir oförutsägbart och öppnar för nya ingångar till musik som konstform och uttryck.
Det har blivit ett arbetssätt som genomsyrar de flesta produktioner. Det kan vara att mitt i satserna blomma ut i improvisationer, klippa och klistra ur verken, preparera instrumenten för att hitta nya klanger och arbeta med olika lager. Ensemblen samarbetar också med tonsättare som arbetar just i gränslandet mellan noterad musik och improvisation.
På egna hemsidan finns videos och ytterligare information om Ensemble Makadam.

Gruppmedlemmar

Sara Sjödahl - piano
Anna Lindal - violin
Elsbeth Bergh - viola
Kristina Lindgård - cello
My Hellgren - cello