Clownen Mattis


Clownen Mattis trollar och trallar oss in i en magisk värld där allt är möjligt! (3-7 år)

Trolla och tralla med Clownen Mattis.
En föreställning där barnens medverkan står i centrum.
Mattis börjar med att berätta en saga som handlar om trolleri och sedan kommer med hjälp av barnen det ena överraskande trollerinumret efter det andra. Föreställningen övergår i en musikalisk del där barnen får vara med och sjunga och spela. Till slut lyckas Mattis trolla på egen hand efter att ha fått lite av barnens trollerikraft.

Martin Högberg har lång erfarenhet som clown, vissångare, skådespelare och pedagog. Han arbetar som sjukhusclown på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg. Med bland annat den erfarenheten som grund har han skapat en interaktiv föreställning vars pedagogiska syfte är att stärka barnens självkänsla genom att de hela tiden får vara klokare än Mattis.

Tillsammans går vi in i en magisk värld där allt är möjligt.

Clownen Mattis finns också med i Västra Götalandsregionens Kulturkatalog för Barn & Unga: http://www.kulturkatalogen.vgregion.se/kulturvast_templates/Kultur_IFramePage.aspx?id=56151

Är med i MCVs utbud för biblioteken hösten 2019 - våren 2020.

Gruppmedlemmar

Martin Högberg: sång, ukulele och munspel

Video