Våra artister


Tonsättare/kompositörer

Johan Svensson

Johan Svensson, tonsättaren som utforskar fältet mellan akustisk och elektronisk musik

Henrik Denerin

Tonsättaren Henrik Denerins arbeten är ofta vad man kan kalla kompositionspraxisexperiment – experiment genom upptäckt, uppkomst och undersökning – och utförandeexperiment genom den oförutsägbarhet, instabilitet och obestämdhet som uppkommer i de ofta komplexa partitur som musikerna har att förhålla sig till.

Anna Eriksson

Anna Eriksson skriver beställningsverk åt solister, ensembler och orkestrar och musiken framförs på konserter och festivaler runt om i Sverige och Europa.

Rosanna Gunnarsson

Tonsättaren Rosanna Gunnarsson har skapat ljud- och bildverket "Baltic Sea". Genom att mäta surfares rörelsemönster har hon fått data som hon har överfört till musik, med syntar och sinustoner.