Våra artister


Nutida / Experimentell nutida

Kristall

Klassisk sång och violin med fokus på kvinnliga tonsättare, nutida och dåtida.

Stensöta

Musik för marimba och violin

Duo SärArt

Djärvt utforskande av nya klanger och uttryck med piano och blockflöjt.