Våra artister


Nutida / Experimentell nutida

Stensöta

Skymningssång - musik för marimba och violin

Duo SärArt

Djärvt utforskande av nya klanger och uttryck med piano och blockflöjt.

Kristall

Klassisk sång och violin med fokus på främst kvinnliga tonsättare, nutida och dåtida.