A Piacerekvartetten


Tre stråkar och en flöjt med bred repertoar, från förr och nu.

Som namnet antyder, önskar A Piacerekvartetten (A Piacere = musikalisk term för "efter behag") att presentera en mångsidig repertoar där spelglädje och kärlek till musiken är viktiga ingredienser. A Piacerekvartetten framför gärna ny musik och arrangerar även själva, att spela originalkompositioner skrivna för denna besättning är ett viktig mål samt att ha en repertoar med ett brett spektrum av stilarter, från barock till nutid.

De är en av få fasta flöjtkvartetter i Sverige och är ett mycket stämningsfullt och högtidligt inslag på till exempel fester och bröllop.

Inför säsongen 2013 presenterar vi ett helt nytt program med namn Skuggor och Ljus, där vi utforskar originalmusik flr flöjtkvartett från 1900-talet. Fantastisk musik som nästan aldrig framförts i Sverige eller finns inspelade. Flear av verken är troligen förstagångsframföranden i Svergie.

En fin, speciell och varierande konsertupplevelse utlovas med musik av bl.a. Casterede, Copland och Yokoyama.

Gruppmedlemmar

Annika Streijffert: cello
Emanuel Kling: viola
Antonio Tafuri: tvärflöjt
Hazel Ferretti:violin

Video